Badania niszczące umożliwiają uzyskanie informacji o stanie fizycznym, wadach, anomaliach i własnościach badanego materiału lub obiektu , powodujące jednak zmiany jego cech użytkowych.


Wykonujemy badania:

  • próba rozciągania, zginania, łamania i ściskania materiałów oraz złączy spawanych,
  • pomiary twardości,
  • badania metalograficzne (makroskopowe i mikroskopowe)
  • udarności (w temperaturze otoczenia i w temperaturach obniżonych)
  • inne próby technologiczne