Badania radiograficzne znajdują zastosowanie do wykrywania oraz określania niezgodności spawalniczych ( w szczególności wewnętrznych ). Wykorzystuje się w nich zdolność promieniowania jonizującego ( X lub γ ) do przenikania przez materiały i zarejestrowaniu efektu tego przenikania na błonie radiograficznej.


Do badania stosujemy źródła promieniotwórcze γ Se75 i Ir192 w aparatach gammagraficznych Gammamat, Sentinel oraz lampy rentgenowskie Smart i ICM.