Badania ultradźwiękowe należą do metod badań nieniszczących, które informują o stanie , w jakim znajduje się cała objętość kontrolowanego elementu oraz pozwalają na określenie ilości, wielkości i rozmieszczenia nieciągłości w materiale.


Badania ultradźwiękowe wykonujemy w zakresie grubości od 2-8 mm elementów płaskich i rur oraz powyżej 8 mm. Wykonujemy również badania na rozwarstwienia materiału.
Przeprowadzamy także badania ultradźwiękowego pomiaru grubości.