Metoda polega na wykrywaniu niezgodności zalegających pod powierzchnią badanego materiału na głębokości rzędu kilku milimetrów. Nadaje się jedynie do badan materiałów ferromagnetycznych.

Badania magnetyczno-proszkowe mogą być stosowane do badania obiektów wyłącznie z materiałów ferromagnetycznych. Polegają na wzbudzaniu w kontrolowanym obiekcie pola magnetycznego i poszukiwaniu tzw. lokalnych, magnetycznych pól rozproszenia, które powstają nad powierzchnią obiektu gdzie występują niezgodności. Metoda polega na wykrywaniu niezgodności zalegających pod powierzchnią badanego materiału na głębokości rzędu kilku milimetrów

Badania magnetyczne pozwalają na wykrycie niezgodności tj. pęknięcia różnego rodzaju , naderwania, zakucia, zawalcowania, łuski, wtrącenia niemetaliczne.

Defektoskop magnetyczny Parker: