Laboratorium oferuje kompleksowe badanie próbek spawalniczych pod uznanie technologii spawania wg norm i przepisów PN-EN ISO 15614, PN-EN ISO 9606, ASME, DVS 1702, AD 2000 MERKBLATT, NORSOK oraz próbek egzaminacyjnych spawaczy wg PN-EN ISO 9606.

Kształt próbek oraz zakres badań pod uznanie technologii spawania oraz egzaminowanie spawaczy określają odpowiednie normy i przepisy. Zakres badań oraz kształt próbek różnicuje się w zależności od użytej metody spawania jak i rodzaju oraz gatunku spawanego materiału.

Podczas badań Laboratorium ściśle współpracuje z inspektorami UDT oraz TÜV.