Analizę jakością jak i ilościową przeprowadzamy za pomocą przenośnego emisyjnego spektrometru optycznego (OES) PMI-MASTER Smart firmy Oxford Instrument.

 

Posiadany spektrometr OES wyposażony jest w sondę argonową co umożliwia dokładne określenie zawartości pierwiastków stopowych jak i węgla w różnego typu gatunkach stali. Analiza składu chemicznego spektrometrem przenośnym jest dogodną metodą pozwalającą na potwierdzenie gatunku materiałowego jak i określenie gatunku stali niewiadomego pochodzenia. W przypadku stali niewiadomego pochodzenia analiza chemiczna pozwala jedynie na stwierdzenie czy badany materiał spełnia wymogi jedynie odnośnie składu chemicznego. Pełna identyfikacja nieznanego gatunku wymaga jednak przeprowadzenia dodatkowych badań.