Podstawowe badanie wstępne polegające na dokładnych oględzinach powierzchni mające na celu wykrycie nieciągłości powierzchniowych, wad kształtu elementów.

Badania wizualne można podzielić na:

  • badania wizualne bezpośrednie – podczas których istnieje nieprzerwana ścieżka optyczna od oka obserwatora do obszaru badanego. Mogą być wspomagane soczewkami, endoskopami, wideoskopami, lusterkami itp.
  • badania wizualne pośrednie- podczas których ścieżka optyczna od oka obserwatora do obszaru badanego jest przerwana. Badanie zdalne obejmuje użycie fotografii, systemów wideo, systemów zautomatyzowanych, robotów. Metoda ta jest stosowana w różnych etapach produkcji konstrukcji stalowych: przygotowanie elementów do spawania, kontrola złącza w trakcie spawania, a także gotowego złącza..

Do badań wykorzystuje się:  liniały, przymiary, taśmy miernicze, suwmiarki, lupy, zestawy lusterek, kątomierze, wideoskopy, endoskopy.