Badanie umożliwiające wykrywanie niezgodności spawalniczych wychodzących na powierzchnie materiału. Metoda stosowana przy badaniu materiałów ferromagnetycznych, nieferromagnetycznych oraz materiałów niemetalicznych.