Podstawowe badanie wstępne polegające na dokładnych oględzinach powierzchni mające na celu wykrycie nieciągłości powierzchniowych, wad kształtu elementów.

 Do badań wykorzystuje się spoinomierze, suwmiarki, lupy, zestawy lusterek, wideoskopy itp.