Podstawowe badanie wstępne polegające na dokładnych oględzinach powierzchni mające na celu wykrycie nieciągłości powierzchniowych, wad kształtu elementów.

Metoda polega na wykrywaniu niezgodności zalegających pod powierzchnią badanego materiału na głębokości rzędu kilku milimetrów. Nadaje się jedynie do badan materiałów ferromagnetycznych.

Badanie umożliwiające wykrywanie niezgodności spawalniczych wychodzących na powierzchnie materiału. Metoda stosowana przy badaniu materiałów ferromagnetycznych, nieferromagnetycznych oraz materiałów niemetalicznych.

Badania radiograficzne znajdują zastosowanie do wykrywania oraz określania niezgodności spawalniczych ( w szczególności wewnętrznych ). Wykorzystuje się w nich zdolność promieniowania jonizującego ( X lub γ ) do przenikania przez materiały i zarejestrowaniu efektu tego przenikania na błonie radiograficznej.

Badania ultradźwiękowe należą do metod badań nieniszczących, które informują o stanie , w jakim znajduje się cała objętość kontrolowanego elementu oraz pozwalają na określenie ilości, wielkości i rozmieszczenia nieciągłości w materiale.

Analizę jakością jak i ilościową przeprowadzamy za pomocą przenośnego emisyjnego spektrometru optycznego (OES) PMI-MASTER Smart firmy Oxford Instrument.