Laboratorium Spawalnicze „GAMMA-MONTEX Sp.z o o powstało w roku 1992 na bazie firmy państwowej. Zostało założone przez grupę specjalistów z dziedziny badań nieniszczących i niszczących.

Laboratorium Spawalnicze „GAMMA-MONTEX” Sp.z o o oferuje kompleksowe badania nieniszczące i niszczące.

  • badania nieniszczące (badania radiograficzne, ultradźwiękowe, penetracyjne, magnetyczno-proszkowe, wizualne, pomiary grubości ścianek, twardości, ubytków korozyjnych i rozwarstwień blach, pomiary owalizacji i pocienienia, badania składu chemicznego, repliki metalograficzne, pomiar zawartości ferrytu delta),
  • badania niszczące (badania na rozciąganie, zginanie i łamanie materiałów oraz złączy spawanych, pomiar twardości, badania metalograficzne, udarność),
  • kwalifikowanie technologii spawania wg. PN-EN ISO 15614 (łącznie z WPQR),
  • badanie złączy próbnych na egzamin spawaczy wg. PN-EN ISO 9606, PN-EN 287,
  • możliwość sprawowania nadzoru technicznego nad wykonywanymi przez klientów badaniami nieniszczącymi (certyfikaty osobiste 3 stopnia),
  • nadzór nad konstrukcjami typu Offshore,
  • opracowywanie procedur badawczych , planów badań , pWPS , WPS , WPQR i przegotowywanie interpretacji norm i przepisów,
  • doradztwo w zakresie wiedzy spawalniczej - EWE, IWE

Badanie przeprowadzamy wg wytycznych PN-EN ISO, ASME, DNV, AD 2000 MERKBLAT

Laboratorium ściśle współpracuje z inspektorami UDT , TÜV oraz z Instytutem Spawalnictwa w Gliwicach. Laboratorium spełnia kryteria normy PN EN ISO/IEC 17025. System zarządzania obejmuje prace wykonywane w stałej siedzibie, a także w miejscach poza jego siedzibą.

Posiadamy Świadectwo Uznania nadane przez Urząd Dozoru Technicznego stopnia II.

Personel posiada certyfikaty 2 i 3 stopnia wg normy PN-EN ISO 9712 oraz certyfikaty RT, UT, MT, PT wg ASME-SNT-TC-1A.

 

Dysponujemy mobilnym laboratorium NDT które wykonuje usługi badawcze z oceną i dokumentacją na miejscu u Klienta.