Laboratorium Spawalnicze „GAMMA-MONTEX” Sp. z o.o.

realizuje projekt

„Wdrożenie innowacyjnej usługi badania stali dla energetyki nowej generacji do pracy w parametrach nadkrytycznych oraz nowoczesnych materiałów lekkich w tym wielowarstwowych”

 

Projekt nr WND-RPSL.03.02.00-24-0663/19-002 jest dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt na celu wprowadzenie do oferty firmy nowatorskiej w skali kraju usługi badania stali dla energetyki oraz nowoczesnych materiałów lekkich w tym wielowarstwowych nowej generacji do pracy w parametrach nadkrytycznych.

Projekt stanowi wdrożenie wyników prowadzonych przez Laboratorium Spawalnicze „Gamma Montex” Sp. z o.o. prac badawczo-rozwojowych i jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na kompleksowe badania właściwości mechanicznych połączeń spawanych stali nowych generacji aplikowanych w przemyśle energetycznym w trosce o zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do środowiska (m.in. złączy spawanych ze stali Thor115 i HR3C).

Okres realizacji projektu: 6 lipiec 2020 – 31 marzec 2021.

 

Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie do oferty przedsiębiorcy nowatorskiej w skali kraju usługi badania stali dla energetyki oraz nowoczesnych materiałów lekkich w tym wielowarstwowych nowej generacji do pracy w parametrach nadkrytycznych. Projekt stanowi wdrożenie wyników prowadzonych przez wnioskodawcę prac badawczo-rozwojowych i jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na kompleksowe badania właściwości mechanicznych połączeń spawanych stali nowych generacji aplikowanych w przemyśle energetycznym w trosce o zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do środowiska (m.in. złączy spawanych ze stali Thor115 i HR3C). Do wdrożenia innowacyjnej usługi i procesu zakupiono: młot Charpyego, nacinarkę karbu do próbek dla młota Charpy’ego, termostat chłodząco-grzejny dla młota Charpy’ego, twardościomierz, przecinarkę taśmową, dygestorium z komorą i płytą ceramiczną, system endoskopii przemysłowej. Utworzenie innowacyjnego zaplecza kontrolno-diagnostycznego przyczyni się do wzrostu konkurencyjności spółki. Laboratorium wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rynku wdrożyło innowacyjną usługę kompleksowego badania właściwości mechanicznych materiałów nowej generacji, która polega na:

• tworzeniu krzywych i badanie twardości po dowolnej krzywej zaprogramowanej ścieżki;
• możliwości jednoczesnego automatycznego badania próbek o różnej wysokości;
• pełnej automatyzacji procesu pomiaru, co ogranicza możliwość błędu operatora;
• zastosowaniu zoomu optycznego - uzyskaniu wysokiej jakości obrazu pozwalającej na uzyskiwanie wyników o większej dokładności;
• możliwości skanowania próbek, mapy 2D/3D rozkładu twardości;
• automatycznym rozpoznawanie kształtu badanej próbki w celu dopasowania odpowiedniego wzornika;
• multi obciążalności w obrębie jednego testu, bez konieczności zmiany parametrów obciążeń;
• kompleksowym podejściu do zapotrzebowania klienta oraz znacznym ograniczeniu czynnika ludzkiego i możliwości popełnienia błędu;
• szybszego i bardziej kontrolowanego przepływu i archiwizacji danych;

Wartość projektu: 648 541,68 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 259 416,68 zł

Zakup sprzętu w ramach dofinansowania ze środków Unii Europejskiej pozwolił na unowocześnienie laboratorium badawczo – rozwojowego i wdrożenie nowych usług:

1. Badanie twardości metali
2. Badanie udarności metali
3. Badanie makroskopowe
4. Badanie mikroskopowe
5. Próba łamania
6. Próba rozciągania
7. Próba zginania
8. Badanie wizualne przy użyciu wideoendoskopu